Historien om gudinnan IDUN

Idun – Den eviga ungdomens gudinna

Den mycket vackra gudinnan Idun är en av de gudinnor som förekommer i den nordiska mytologin, den folktro som tillämpades under vikingatiden i Norden.

Idun kallades både för skönhetens och den eviga ungdomens gudinna. Hon var hustru till guden Brage och historierna om deras liv och leverne återges i skrifterna Den poetiska Eddan och Snorres Edda från 1200-talet.

Idun hade ett skrin med mycket åtråvärda gyllene äpplen. Dessa kallades ungdomens äpplen och delades ut av Idun till gudar som kommit upp en bit i ålder och som då fick behålla sin ungdom och leva ett evigt liv.

En höst blev Idun och hennes äpplen bortrövade av en ond jätte och alla de andra gudarna började därmed åldras. Historien berättar att gudarna gjorde upp en plan för att rädda Idun som innebar att guden Loke förvandlade sig till en falk för att kunna flyga och hämta hem Idun och hennes föryngrande frukter. Planen lyckades och idag är historien symbolisk för den frukt och växtlighet som i Skandinavien förmultnar på hösten, bara för att komma tillbaka på våren igen.

Patrizia Guccis designtolkning av gudinnan IDUN 

Den italienska konstnärinnan Patrizia Gucci står bakom de konstnärliga tolkningarna av Idun-gudinnan på IDUN Minerals förpackningar. IDUN Minerals gav Patrizia fria händer att tolka den fornnordiska mytologin och skapa ett antal målningar som kunde pryda produkternas
förpackningar.

Patrizia Gucci: ”Idun representerar den svenska kvinnan i mina
målningar. Hon är mycket feminin och en kvinna med karaktär.
Hon uppskattar den andlighet hon finner i naturen och hyser
stor respekt för allt levande. Dagligen hämtar hon sin energi från
naturen och de element jag använt för att illustrera detta är vatten,
jord och växtlighet. Varje kvinna i mina målningar väljer sin makeup
med omsorg, tittar i spegeln och drömmer om hur hon kan hålla
sig evigt ung och bli ännu vackrare.”